Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača(Sl.Glasnik RS, broj 62/2014.), kupovina preko naše internet stranice www.fado-moda.rs se smatra prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti) ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

 

1. Na našu e-mail adresu jovanovv@gmail.com možete dostaviti Vašu izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati na Fado Moda doo, Trgovačka 16a, TC Mondo lok.25, naglasiti za internet prodaju. Obrazac za odustanak od ugovora, koji je stigao uz paket možete preuzeti ovde

 

2. Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

 

3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koju Vam Operater iz ONLINE prodavnice bude poslao na Vaš e-mail.

 

4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

 

5. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu, pri čemu se mora priložiti i račun-otpemnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu, kao i prateća kartica proizvoda s jasno istaknutom cenom i deklaracijom. Povrat novca se vrši po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu. Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju Vam operater iz ONLINE prodavnice pošalje na Vaš e-mail. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji ste naveli u obrazcu u roku od 10 radna dana. Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom.

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Fado Moda doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja +381638144564 ili nam pošaljite email na adresu: jovanovv@gmail.com Vaš broj računa/otpremnice i šifru i veličinu artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal.

 

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal niže ili više cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja telefona +381638144564 ili nam pošaljite email na adresu: jovanovv@gmail.com Vaš broj računa/ otpremnice, šifru i veličinu artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal, kao i Vaš JMBG (opciono) i Vaš broj dinarskog tekućeg računa na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca cenovnih kategorija.

6. Robu kupljenu na sniženju i akcijskim prodajama moguće je zameniti za drugi artikal/veličinu ali nije moguće izvršiti povraćaj sredstava.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora s operaterima online prodavnice, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno slati na adresu navedenu na račun-otpremnici. Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o njegovom trošku.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima povrata sredstava. Ukoliko imate bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično, možete nam se uvek obratiti na email adresu: jovanovv@gmail.com